Ruhaama: Oburuuu omuri Ntungamo ahabwa Ishaza rya Ruhaama buriyo nibugyenda omu maisho.

Ruhaama Elections

N'ebya Simon Ayamba

Eby’okwerinda hamwe n’obuzoora misho ahambuga nkuru zakakiiko k'ebyoburu omu disiturikiti ya Ntungamo.

Erizooba oburuuru nibutweerwa omuri Ntungamo kokutorana omujwekyerwa omwishengyero ahabwa ishaza rya Ruhaama.

Akaruuru aka nakokutorana ominyishengyero wa Ruhaama oragarukye omubigyere by’omugyenzi William Zinkurantire owafaire omwaka oguhwaire.